page

habarlar

Tokyoaponiýanyň Terumo sişenbe güni Pfizer tarapyndan öndürilen Wirus sanjymynyň her çüýşesinden 7 dozany çykaryp bilýän, häzirki şprisiň sanjymyndan has köp mukdarda şprisiň täze görnüşini döredendigini aýtdy.bir doz.
Saglygy goraýyş ministrliginiň metbugat sekretary “Roýter” habar gullugyna Saglygy goraýyş ministrliginiň anna güni dizaýny tassyklandygyny we Terumonyň mart aýynyň ahyrynda önümçilige başlajakdygyny aýtdy.“Kyodo News” ilki bilen öňegidişlik barada habar berdi we “Kyodo News” Terumonyň maksadynyň şu ýyl 20 million awtoulag öndürmekdigini aýtdy.
Pfizer we onuň nemes hyzmatdaşy BioNTech tarapyndan öndürilen sanjymlar ilkibaşda bäş dozany saklamak üçin bellenilen flakonlara gaplanýar.Ulanylandan soň şprisde galan sanjym mukdaryny azaldyp bilýän pes öl zona diýlip atlandyrylýan alty dozany çekmek üçin ýörite şpris ulanyp bilersiňiz.
Japanaponiýa geçen aý Wirus sanjymy üçin Pfizer sanjymyny ulanyp başlady.Bu işe jogapkär ministr Taro Kono anna güni ýörite şprisleriň ýetmezçiligi sebäpli käbir oklaryň biderek bolup biljekdigini aýtdy.


Iş wagty: Mart-24-2021