page

önümleri

Işleýän howany arassalaýjy respirator, howa arassalaýjy dem alyş howasy

gysga düşündiriş:

Önüm agyr şertlerde operatorlaryň howpsuzlygyny we rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin giňden ulanylyp bilner - Önümiň süzgüç netijeliligi 99,90% bolup, hapalanan gurşawda bakteriýalar, wirus we tozan ýaly bölejikleri netijeli ýapyp biler。 Önüm dem alyş ýollaryny birleşdirýär Gowy möhürlemek we uzak möhletli täsirli gorag effekti bilen goramak, kelläni we ýüzi derini goramak we gözüň goragy.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

普通产品

50

photobank (2)

 

Garnituralaryň jikme-jiklikleri:
1 、 Howa üfleýji
1-1 accessories Garnituralary aňsat çalyşmak üçin modully dizaýn
1-2 power powerokary güýçli çotgasyz hereketlendirijini kabul ediň
1-3 wind windeliň tizligini üç dişli sazlap bolýar
1-4 electricity Elektrik togunyň sanly görkezilmegi, ýeliň tizligi we beýleki parametrler
1-5 Pes güýç duýduryşy

2 dem alýan kapot
2-1 air Howanyň akymynyň ösen dizaýny
2-2 、 weighteňil agram, görüş giňligi
2-3 external Daşarky bölejikleri netijeli blokirlemek
2-4 f Duman garşy dizaýn
2-5 use Ulanyş möhleti: ýeke ýa-da 1 gün

3 filtr
2-1 fe Ygtybarly süzgüç materialy
3-2 çalyşmak aňsat
3-3 、 Bölejikleri süzmegiň netijeliligi ≥99.9%
3-4 use Ulanyş möhleti: ýeke ýa-da 1 gün

4 、 batareýalar
4-1 、 Zarýad berilýän litiý batareýalary

4-2 、 Batareýany aşa köpeltmek, gorag dizaýny

4-3 tery Batareýanyň ýylylygy goramak dizaýny
4-4 tery Batareýanyň kuwwaty : 12000mha
4-5 use Ulanyş möhleti: 1 ýyl

5 dem alyş turbasy
5-1 ong Güýçli material
5-2 、 Gowy çeýeligi
5-1 、 Gowy möhürlemek
5-2 ster sterilizasiýa edilenden soň gaýtadan ulanmak

Arza:Önüm ulanyjylaryň rahatlygyny ýokarlandyrmak, iş netijeliligini ýokarlandyrmak we operatorlaryň saglygyny we ömrüni howpsuz goramak üçin gorag eşikleri bilen bilelikde ulanylyp bilner.
Toz bilen hapalanan zawodlar, magdanlar, barlaghanalar we bakteriýalaryň we wiruslaryň öňüni alýan ýerler.

详情页-1

普通产品 1-公司介绍 2-工艺流程 3-好评表 4-车间 5-医疗备案

 

43

 

 

7-展会 8-物流 9-问答表 10-信息

 

 

 

 

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Doly şahadatnamalar: CE, FDA, ISO 13485 we ş.m.
  2.Bäsdeşlik bahasy we köpçülikleýin aksiýa
  3.Hünär satuw topary, Tehniki topar, QC topary we satuwdan soňky topar
  4. Mugt logotip dizaýny we özleşdirilen
  5. Barlag boýunça üçünji tarap kabul ederliklidir.
  6. Töleg: TT, LC we Alibaba kepillik buýrugy

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Harytkategoriýalary