page

Biz hakda

about-us

Hangzhou Tangji Medical Technology Co., Ltd.Gözleg we Ösüş, Önümçilik, Satuw we Hyzmat esasly ýokary tehnologiýaly lukmançylyk enjamlary kärhanalary, Hangzhou şäheriniň Binjiang etrabynda, Alibaba merkeziniň golaýynda we Hangzhou Siaoshan halkara howa menzilinden 25 minut uzaklykda ýerleşýär ..

Tangji 5 ýyllap lukmançylyk önümlerinde ýöriteleşendir, esasy önümlerde izolýasiýa eşikleri, ýüz galkany, aýakgap örtükleri, äýnekler, operasiýa gapaklary, howany arassalaýjy dem alyş serişdesi, kliniki ideg ulgamy seriýalary, sanjymlar, damar nusgalary we synag seriýalary we ş.m. bar. hünärmen gözleg topary, köp lukman lukmanlary we şahamçalary we zawodlary bolan başga-da köp gözlegçiler bar.Mundan başga-da, Tangji 100,000 derejeli arassalaýyş GMP ussahanalary 600 inedördül metrden, laboratoriýa 400 inedördül metrden geçýär.Mundan başga-da, “Tangji” -niň önümiň hilini we öndürijiligini üpjün etmek üçin berk we hünär hiline gözegçilik bölümi bar.5 ýyllyk tejribeli we hünärmen satuw topary bilen önümlerimizi dünýäniň köp ýurtlaryna we sebitlerine, esasanam Amerikanyň demirgazygy, Europeewropa, Amerikanyň günortasy, Orta Gündogar we Afrika bazaryna eksport etdik. müşderilerimiziň arasynda abraý.Müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin OEM & ODM hyzmatyny hödürläp bileris.Şu wagta çenli Tangji ISO13485 dolandyryş ulgamyny tassyklady we önümler FDA, CE, EN 166, EN13795, AAMI LEVEL 1 & 2 we ş.m. tassyklamalardan geçdi.

“Tangji” siziň üçin iň gowy saýlawdyr we ýakyn wagtda dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

Şahadatnama

21212
12131